Főmenü Barátod-e Jézus? Magunkról Tanítások Legfrissebb tanítás Mai napi táplálék Imádságok Bizonyságok Galéria Elérhetőség Mennyország Klub Tánciskola Magvetők


Barátod-e Jézus?

Lehet, hogy hallottál már Jézusról, és tudsz róla néhány dolgot, de ha azt kérdezném meg tőled: Barátod-e Jézus? De őszintén. Mit válaszolnál?
Ha nem tudod azt mondani, hogy igen, akkor a legjobb, ha a következőt teszed. Fogadd be Jézust a szívedbe épp úgy, ahogy a Biblia tanítja (Róma 10: 9,10.). Kezdd el olvasni a bibliádat, javaslom, hogy az újszövetséggel kezd. Ha módodban áll, látogass el hozzánk a Mennyország Klubba keddenként, hogy tápláld a belső emberedet szellemi eledellel, hallgasd Isten Igéjét, szerezz új barátokat, tölts időt az új barátoddal, Jézussal.
Segíthet befogadni a szívedbe Jézust.

Mond ki hangosan a következő néhány sort, de a szíved teljességéből:
     Hiszem a szívemben, hogy Jézus Krisztus az Isten fia.
     Hiszem, hogy Jézus meghalt az én bűneimért.
     Hiszem, hogy Jézus feltámadt a halálból, az én megigazulásomért.
     Kérlek Jézus, legyél az én Uram!
     Kérlek Jézus, legyél az én Megváltóm!
     Kérlek Jézus, legyél az én Gyógyítóm!
     Én hiszem a szívemben, és most a számmal vallást teszek a hitemről:
          Jézus az én Uram!
          Jézus az én Megváltóm!
          Jézus az én Gyógyítóm!
          Meg vagyok váltva!
          Köszönöm, Úr Jézus, az örök életemet! Ámen.

A Te Igéd szerint: „Szívvel hiszünk a megigazulásra, szájjal teszünk pedig vallást az üdvösségre.” (Róm. 10,10.)

Szükség néktek újonnan születnetek. (Ján. 3,7.)
Kérdezheted: Hogyan kell újjászületnem?
Nikodémus sem értette Jézus szavait az újjászületésről, hiszen megkérdezte:
- „Mi módon születhetik az ember, ha vén? Vajon bemehet-é az ő anyjának méhébe másodszor, és születhetik-é?” (Ján. 3,4.)
Jézus így válaszolt:
- „Ami testtől született, test az; és ami Szellemtől született, szellem az.” (Ján. 3,6.)

A szellemi újjászületésedért Isten hatalmas árat fizetett, az egyszülött Fiát adta érted, mert annyira szeretett, és olyan nagyon vágyott arra, hogy újra közösségben lehessen veled.
Mert úgy szerette Isten e világot (téged), hogy az Ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki (te) hiszen Őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. (Ján. 3,16.)
Ez csodálatos. Isten kidolgozta számodra az utat, hogy üdvözülhess.
Tudnod kell, hogy nincs más út az Atyához, csak Jézus Krisztus által. Senki sem mehet az Atyához, hanemha énáltalam mondja Jézus. (Ján. 14,6.)
Sem gyülekezethez való tartozás, sem vallási hagyományok követése, sem jócselekedetek, sem tökéletes életvitel nem vezet az Atyához. Egyetlen út vezet az Atyához: Jézus Krisztus. Az ember nem képes arra, hogy önmagát megváltsa. Szüksége van egy Üdvözítőre, egy Megváltóra. Ezért jött Jézus.

Az üdvösségedhez, újjászületésedhez nem kell mást tenned, mint szívedben elfogadni Jézus Krisztust, Isten Fiát, mint Megváltót.