Főmenü Barátod-e Jézus? Magunkról Tanítások Legfrissebb tanítás Mai napi táplálék Imádságok Bizonyságok Galéria Elérhetőség Mennyország Klub Tánciskola Magvetők


Imádságok

Olyan imádságokat találsz itt, amelyeknek minden sora a Biblia egy-egy Igéjén alapul; ezért ezeknek az imádságoknak hatalmas erejuk van. Ennek igazságát mindenki megtapasztalhatja, aki rendszeresen használja ezeket az imádságokat. A sikerhez arra is szükség van, hogy kimondjuk a szánkkal, vagyis megvalljuk ezeket a szent Igéket. Miért?
Azért, mert az Ige akkor ver gyökeret a szívünkben, ha rendszeresen a „szánkra vesszük”, vagyis kimondjuk.
„Közel van hozzád az Ige, a szádban és a szívedben van…”
„Mert ha a te száddal vallást teszel…, és szívedben hiszed…”
„Mert szívvel hiszünk…, szájjal teszünk pedig vallást…”
(Róm.10,8–10.)

 

Itt a lényeg! Ha a szívedben hiszed és a száddal vallást teszel róla! Ha megvallod az Igét, növekszik a hited. Ha egyre nagyobb a hited, egyre nagyobb erővel fogsz megvallást tenni az igazságról. Kezdd el még ma! Használd Isten Igéjét, mert Isten megáldotta az Igéjét. Aki eredményt akar elérni, annak ebben is, mint minden másban, kitartónak kell lennie. Az áldás nem marad el, mert Isten Igéje soha nem hagy cserben. Ezek a csodálatos, erőt adó Igék rendszeres és céltudatos használatuk által bépülnek a szívedbe, a szellemedbe. Nem elég ezeket magunkban olvasni, hangosan ki kell mondani. Hallanod kell a saját hangodat, amint megvallod Isten Igéjét, mert a hit hallásból van. (Róm. 10,17.) Az így kiépülő hited által válnak valósággá az életedben Isten ígéretei.TARTALOMJEGYZÉK


   1.  Ima az üdvösségért
  2.  Ima az országunkért
  3.  Mindennapi áldás
  4.  Védelem a balesetek ellen
  5.  Krisztussal együtt meghaltam a betegségnek
  6.  Isten Igéje, orvossága, ereje a betegségek felett
  7.  Ima szellemi vezetésért
  8.  Ima szellemi kijelentésért, megértésért
  9.  Az Igét jelek és csodák követik
  10.  Ima ... (neve) gyógyulásáért
  11.  Ima Izraelért
  12.  Dániel Imája
  13.  Ima a Szent Szellem Keresztségért
  14.  Isten Igéje élő és ható
  15.  A szeretet győzelmében járok
  16.  Kedveltjévé választott az Úr!
  17.  Ima diákoknak
  18.  Ima anyagi áldásért
  19.  Ima a tized felett
  20.  Ima munkalehetőségért
  21.  Ima az evangelizációs és istentiszteleti alkalmakért
     
     Letölthető imakönyveink
 A megnyitáshoz vagy letöltéshez kattints a képre.

 

     Imádságok a Biblia alapján - I       Imádságok a Biblia alapján - II
IMA AZ ÜDVÖSSÉGÉRT


(Ezt az imádságot minden evangelizációs és gyülekezeti alkalom során elmondjuk azokkal, akik először vannak jelen az alkalmainkon. Szükség néktek újonnan születnetek. (Ján. 3,7.) Ha valaki újonnan nem születik, nem láthatja az Isten országát. (Ján. 3,3.) Ezek Jézus szavai.
Újjászületni úgy lehet, ahogy a Biblia tanítja: megvallást kell tennünk a hitünkről. Miután te újjászülettél, ezt a rövid, de nagyon fontos imát mondd el a szeretteiddel, hozzátartozóiddal, rokonaiddal, ismerőseiddel, mindazokkal, akik hisznek Jézus Krisztusban. Mert ahhoz, hogy újjászülessünk, megvallást kell tennünk a hitünkről. Erről szól az alábbi imádság.)

 

     Hiszem, hogy Jézus Istennek Fia.
Hiszem, hogy Jézus meghalt az én bűneimért, a Biblia tanítása szerint.
Hiszem, hogy Jézus feltámadt a halálból, az én megigazulásomért.

 

Kérlek Jézus, legyél az én Uram!
Kérlek Jézus, legyél az én Megváltóm!
Kérlek Jézus, legyél az én Gyógyítóm!

 

Jézus, Te vagy az én Uram.
Jézus, Te vagy az én Megváltóm.
Jézus, Te vagy az én Gyógyítóm.

 

Meg vagyok váltva. Újjászülettem Krisztusban.
Az Ő szent vére örökre megtisztított minden bűntől.
Ez az igazság, mert Isten Igéje igazság.
Köszönöm Neked drága Jézusom. Ámen.

 

Mert ha a te száddal vallást teszel az Úr Jézusról, és szívedben hiszed, hogy az Isten feltámasztotta Őt a halálból, üdvözülsz. Mert szívvel hiszünk a megigazulásra, szájjal teszünk pedig vallást az üdvösségre.
(Róm. 10,9–10.)

 

Mert mindenki, aki segítségül hívja az Úr nevét, megtartatik. (Róm. 10,13.)
Valaki azért vallást tesz énrólam az emberek előtt, én is vallást teszek arról az én mennyei Atyám előtt. (Mát. 10,32.)

TARTALOMJEGYZÉK
IMA AZ ORSZÁGUNKÉRT

Mennyei Atyám, azt tanítod az Igédben, hogy mindenek előtt tartassanak könyörgések, imádságok, esedezések, közbenjárások és hálaadások minden emberért, királyokért és minden hatalomban lévőkért, hogy csendes és nyugodalmas életet élhessünk, teljes istenfélelemmel és tisztességgel. (1Tim. 2,1–2.)

 

Ezért mennyei Atyám, Jézus nevében imádkozom és köszönetet mondok Neked az országért és a kormányért. Eléd járulok imádságban a hatalmi pozíciókban lévőkért. Imádkozom és közbenjárok a miniszterelnökért, a miniszterekért, a parlamenti képviselőkért, a politikusokért, a polgármesterekért, a bírókért, a rendőrökért, a kormányzó testületek tagjaiért, a vezetőkért és mindazokért, akik bármilyen beosztásban hatalommal bírnak felettünk. Hiszem, hogy a vezetőink szíve teljes az isteni tudással, ismerettel és bölcsességgel. Az isteni bölcsesség, megfontoltság és megértés távol tartja és megszabadítja őket a gonosz útjaitól és a gonosz emberektől. (Péld. 2,6–12.)

 

Kérlek, mennyei Atyám, vedd körül a miniszterelnököt olyanokkal, akik a szívüket megnyitják az isteni tanácsokra, és azt teszik, ami igaz a Te szemedben.

 

Köszönöm, hogy egységben tartod a kormányt. Hálát adok Neked, hogy a döntéseknél a mi érdekeinket nézik, hogy csendes, nyugodt, békés életet élhessünk minden szentségben és becsületességben. Azért imádkozom, hogy becsületesség lakozzék a kormányban. Akik a Te szemedben ártatlanok, feddhetetlenek, kifogástalanok és tökéletesek, azok megmaradjanak a hatalmi pozíciókban, akik pedig gonoszak, kerüljenek ki a kormányból, az árulók és hűtlenek kizárassanak. (Péld. 25,5.)

 

A Te Igédben azt mondod, hogy áldott az a nemzet, akinek az Úr az Istene. (Zsolt. 33,12.)

 

Ezért megvallom, hogy áldott ez az ország, mert Te vagy az Istene. Elfogadom és köszönöm a Te áldásaidat, mennyei Atyám. Te vagy a menedékem és erősségem a bajban. Ezért kijelentem és megvallom, hogy a Te néped biztonságban él ezen a földön, és bőségben fejlődik hatalmasan. (5Móz. 28,10–12.)

 

Nem csupán győztes vagyok Jézus Krisztusban, hanem Isten gyermeke vagyok. Ha pedig gyermek, örökös is; örököse Istennek, örököstársa pedig Krisztusnak. (1Ján. 3,2. 5,4. Róm. 8,16–17.)

 

Atyám, Te olyan királyt adsz nekünk, aki igazságosan uralkodik az emberek felett, aki Isten félelmével uralkodik: mert olyan az, mint a reggeli világosság, mikor a nap feljön, mint a felhőtlen reggel; napsugártól, esőtől sarjadzik a fű a földből. (2Sám. 23,3–4.)

 

Hiszem, hogy a király szíve az Úr kezében van, és ahová akarja, arra fordítja. Az ország vezetőinek szíve a Te kezedben van, és döntéseik a Te szent irányításoddal jönnek létre. (Péld. 21,1–2.)

 

Köszönöm, Atyám, hogy országunk teljes békében élhet, mert meg van írva: kinek szíve és elméje Reád támaszkodik, megőrzöd azt teljes békében, mivel Tebenned bízik. (Ésa. 26,3.)

 

Köszönetet mondok Neked, Uram, hogy az Evangélium csodálatos örömhírét az országban mindenki számára hirdetik. Megvallom a menny és a föld felé, hogy Istennek Igéje növekedik az emberek szívében és életében, sokasodik a tanítványok száma, és nagyon sokan követik a hitet. (Csel. 6,7. 12,24.)

 

Hálával teljes a szívem, mert terjed az Úr Igéje az egész országban. (Csel. 13,49.) Az Úr minden napon szaporítja a gyülekezetet az üdvözülőkkel. (Csel. 2,47.)

 

Az Úr Igéje erősen növekedik és hatalmat vesz az emberek szívében, a gyülekezetben és a világban. (Csel. 19,20.)

 

Köszönetet mondok Neked ezért az országért, a vezetőkért. A hálaadás és dicséret áldozata szálljon Eléd, hogy a Te Igédet szabadon, tisztán és bátran hirdetik országunkban. Jézus nevében köszönetet mondok az ország valamennyi Szent Szellemmel betöltekezett gyülekezetéért a városokban, a falvakban, a településeken.

 

Uram, Tiéd a nagyság, hatalom, dicsőség, örökkévalóság és méltóság, sőt minden, valami a mennyben és a földön van, a Tiéd! Tiéd Uram az ország, Te magasztalod fel magadat, hogy légy minden fejedelmek felett! A gazdagság és dicsőség mind Tetőled vannak, és Te uralkodsz mindeneken; a Te kezedben van mind az erősség, mind az ország. A Te kezedben van az ország felmagasztalása és megerősítése. (1Krón. 29,11–12.)

 

Mert Tiéd az ország és a hatalom és a dicsőség mindörökké. (Mát. 6,13.)

 

Magyarország felett az üdvösség és az erő, és a mi Istenünknek országa, és az Ő Krisztusának hatalma uralkodik mindörökké. (Jel. 12,10.)

 

Magyarország Istené és az Ő Krisztusáé lett, aki örökkön örökké uralkodik. (Jel. 11,15.) Ámen.

TARTALOMJEGYZÉK
MINDENNAPI ÁLDÁS KRISZTUS JÉZUSBAN

Jézus az Úr a szellemem, a lelkem és a testem felett. Annak a Szelleme lakik bennem, aki feltámasztotta Jézust a halálból. Ugyanő, aki feltámasztotta Krisztus Jézust a halálból, megeleveníti az én halandó testemet is az Ő bennem lakozó Szelleme által. (Fil. 2,9–11. Róm. 8,11.)

 

Én a Krisztus Jézusban vagyok, aki bölcsességül lett nekem Istentől, megigazulásul, szentségül és váltságul. (1Kor. 1,30.)

 

Az Úr az én pásztorom; nem szűkölködöm. Az én Istenem betölti minden szükségemet az Ő gazdagsága szerint dicsőségesen a Krisztus Jézusban. (Zsolt. 23,1. Fil. 4,19.)

 

Mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. (Fil. 4,13.)

 

Nem félek semmitől és nem aggódom semmi felől. Minden gondomat Rád vetem, Uram, mert Neked gondod van rám.(Fil. 4,6. 1Pét. 5,7.)

 

Hű az Úr, aki megerősít engem és megőriz a gonosztól. (2Thess. 3,3.)

 

Én Jézus Krisztus Teste vagyok. Megváltást kaptam a törvény átka alól. A betegségeknek nincs hatalma felettem, mert Jézus a bűneimet magára vette, betegségeimet maga viselte, és fájdalmaimat Ő hordozta. (Gal. 3,13. Mát. 8,17.)

 

Jézus az én bűneimet maga vitte fel testében a fára, hogy a bűnöknek meghalván, az igazságnak éljek. Az Ige szerint Jézus sebeivel gyógyultam meg. (1Pét. 2,24.)

 

Testem teljes és tökéletes egészségben működik, mert betegségeimet Jézus Krisztus maga viselte, és fájdalmaimat Ő hordozta. Az Ő szent sebeivel gyógyultam meg. (Ésa. 53,4–5.)

 

Isten szerelme kitöltetett az én szívembe a Szent Szellem által, és az Ő szeretete gazdagon lakik bennem. (Róm. 5,5.)

 

Az én testem a bennem lakozó Szent Szellem temploma. Mert drága áron vétettem meg, dicsőítem azért az Istent az én testemben, ami az Istené, az élő Isten szent temploma. (1Kor. 6,19–20. 3,16. 2Kor. 6,16.)

 

Bennem Krisztus értelme van, ezért csak olyan gondolataim, érzéseim és céljaim vannak, amelyek az Ő szíve szerint valók. A Szellem gondolata él bennem, mely élet és békesség. (1Kor. 2,16. Róm. 8,6.)

 

Hit van a szívemben és nem kételkedem. Kitartok és ragaszkodom a hitem megvallásához,mert Jézus a hitem szerzője, fejedelme és bevégzője. (Zsid. 4,14. 12,2.)

 

Nagyobb Ő, aki bennem van, mint az, aki a világban van. Az Ige birodalmában maradok, mely a Felségesnek rejteke, így a gonosz nem illethet engem. Az Ige világosságában járok. (1Ján. 4,4. 16. 5,18. Zsolt. 91,1.)

 

Istentől születtem, és a bennem lévő hit legyőzte a világot. (1Ján. 5,4.)

 

Jézus hatalmat adott nekem, hogy kígyókon és skorpiókon tapossak, és az ellenség minden erején; és semmi nem árthat nekem. (Luk. 10,19.)

 

Felöltöm a hit pajzsát és az ellenség minden tüzes nyilát kioltom. (Ef. 6,16.)

 

Kiszabadultam e jelenvaló gonosz világból. (Gal. 1,4.)

 

Isten engem Jézussal együtt feltámasztott és együtt ültetett a hatalom helyére, a mennyei trónra. (Ef. 2,6.)
Krisztusnak Igéje lakozik bennem gazdagon, minden bölcsességben. (Kol. 3,16.)

 

Isten velem van, az én oldalamon áll. (Róm. 8,31.)

 

Meghallom a Jó Pásztor hangját, és az idegen hangját nem követem. Minden dolgomat az Úr Jézusra bízom, mindenben az Úrra hagyatkozom, így az én gondolataim és útjaim az Ő akarata szerint valók, terveim megvalósulnak, és útjaim sikeresek lesznek. (Ján. 10,27. 5. Péld. 16,3.)

 

Én Isten alkotása vagyok, újrateremtetvén Krisztus Jézusban. Isten az, aki munkálja bennem mind az akarást, mind a cselekvést az Ő jókedvéből. (Ef. 2,10. Fil. 2,13.)

 

Mennyei Atyám, aki elkezdte bennem a munkálást, be is végzi a Krisztus Jézusnak napjáig. (Fil. 1,6.)

 

Az Igének megtartója és cselekvője vagyok. Isten bölcsessége az enyém. Alávetem magam Istennek. Ellenállok az ördögnek, és az ördög megfutamodik előlem. Közeledek Istenhez, és Isten is közelít hozzám. Nincs bennem félelem, mert Isten nem hagy el, sem el nem távozik tőlem. (Jak. 1,22. 4,7–8. Zsid. 13,5.)

 

Isten országa bennem van, mely megigazultság, békesség és öröm a Szent Szellem által. (Luk. 17,21. Róm. 14,17.)

 

Mivel bő mértékkel mérek, bő mértékkel mérnek nekem is, sőt ráadást is adnak nekem, mert van fülem a hallásra és meghallom az Igét. Mivel bőségben vetem el Isten Igéjét a szívemben, ezért százszoros termést hozok és bőven aratok. (Márk 4,20. 23–24.)

 

Atyám, azt mondod az Igédben, hogy az igaznak gyümölcse életnek fája, és lelkeket nyer meg a bölcs. Te a Szent Szellemed által megtisztítasz, hogy még több gyümölcsöt hozzak, hogy még több szellemet nyerjek meg a Te igazságod és szentséged számára. (Péld. 11,30. Ján. 15,2.) Ámen.

TARTALOMJEGYZÉK
VÉDELEM A BALESETEK ELLEN

A Felségesnek rejtekében lakozom, a Mindenhatónak árnyékában nyugszom.

 

Azt mondom az Úrnak: Én oltalmam, váram, Istenem, Ő benne bízom. Mert Ő szabadít meg engem a madarásznak tőréből, a veszedelmes dögvésztől. Tollaival fedez be engem, és szárnyai alatt van oltalmam; pajzs és páncél az Ő hűsége. Nem félek az éjszakai ijesztéstől, a repülő nyíltól nappal. Elesnek mellőlem ezren, és jobb kezem felől tízezren; és hozzám nem is közelít. Bizony szemeimmel nézem és meglátom a gonoszok megbüntetését.

 

Az Úr az én oltalmam, a Felségest választottam az én hajlékommá. Ezért nem illet engem a veszedelem, és csapás nem közeleg a lakhelyemhez; mert Ő az angyalainak parancsolt felőlem, hogy őrizzenek engem minden utamon. Kézen hordoznak engem, hogy meg ne üssem lábamat a kőbe. Oroszlánon és áspiskígyón járok, megtaposom az oroszlánkölyköt és a sárkányt.

 

Így szól hozzám az Úr: „Mivelhogy ragaszkodik hozzám, megszabadítom őt, felmagasztalom őt, mert ismeri az én nevemet. Segítségül hív engem, ezért meghallgatom őt, vele vagyok háborúságában;megmentem és megdicsőítem őt. Hosszú élettel elégítem meg őt, és megmutatom néki az én szabadításomat.” (Zsolt. 91,1–5. 7–16.)

 

Köszönöm Uram, hogy Te az angyalaidnak parancsolsz felőlem, hogy őrizzenek engem minden utamon. A Te angyalaid kézen hordoznak engem, hogy meg ne üssem lábamat a kőbe. (Zsolt. 91,11–12.)

 

Az Úr angyala tábort jár körülöttem, és kiszabadít engem minden utamon. (Zsolt. 34,7.)

 

Sem betörés, sem kirohanás, sem kiáltozás nem lesz a mi utcáinkon, mert az Úr, az én Istenem erősekké teszi kapuim zárait, s megáldja bennem az én fiaimat. (Zsolt. 144,14. 147,13.)

 

Az Úr tábort jár a házam körül, mint a sereg ellen, az ide-oda kóborlók ellen, és nem megy át többé rajtam a sarcoló, mert szemmel tartja azt az Úr. (Zak. 9,8.)

 

Mint repeső madarak, úgy oltalmaz engem a Seregek Ura, oltalmazván megszabadít engem ellenségeimtől, közöttük átmenvén, megment engem. (Ésa. 31,5.)

 

És nem hallatik többé erőszaktétel földemen, pusztítás és romlás határaimban, és az üdvösséget hívom kőfalaimnak, és kapuimnak a dicséretet. (Ésa. 60,18.)

 

Meg van írva: Az Úr megőrzi minden csontomat, egy sem töretik meg azokból, mert az Úr testének tagja vagyok, az Ő testéből és az Ő csontjaiból való. Jézus élete látható az én testemben. (Zsolt. 34,20. Ef. 5,30. 2Kor. 4,10.)

 

Veszek a szent vérből, a Bárány véréből, a szövetség véréből, és hintek a két ajtófélre és a szemöldökfára. És a vér jelül lesz nékem a házamon, és az Úr szent templomán, amelyben lakozom. És mikor általmegy az Úr, meglátja a szent vért, az örök szövetség vérét a szemöldökfán és a két ajtófélen, elmegy az Úr az ajtó mellett, és nem engedi, hogy a pusztító bemenjen az én házamba; nem lophat, nem ölhet és nem pusztíthat, Jézus szent nevében. (2Móz. 12,7. 13. 23. Ján. 10,10. 1Kor. 6,19.)

 

Ti angyalok, hatalmas erejű szolgáló szellemek, Jézus nevében kiküldelek benneteket a számmal megvallott Ige megcselekedésére és beteljesítésére, a magam és a családom védelmére és megőrzésére. (Zsolt. 103,20. Ésa. 63,9. Zsid. 1,14.)

TARTALOMJEGYZÉK
KRISZTUSSAL EGYÜTT MEGHALTAM A BETEGSÉGNEK

Jézus nevében alávetem a testemet a kereszt hatalmának. A kereszten meghaltam Jézussal együtt a betegségnek, a fájdalomnak, a kívánságnak, a bűnnek, hogy Krisztussal együtt éljek az Istennek, a Szent Szellem ereje, a feltámadás ereje által. Az én tagjaimat alávetem az Igének, és engedelmességben való szolgálatra odaszánom az Istennek, mint aki a halálból életre keltem. Ahogy meg van írva, az én tagjaimat alávetem a kereszt hatalmának, és odaszánom az Istennek az igazságnak fegyvereiül az üdvösség szolgálatára a Szent Szellem hatalmas ereje által. (Róm. 6,8–13.)

 

Krisztussal együtt megfeszíttettem a Jézus Krisztus keresztjén, és ott meghaltam a betegségnek és a fájdalomnak. Élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus, amely életet pedig most a testben élek, az Isten Fiában való hitben élem, aki szeretett engem és Önmagát adta értem, hogy én Isten dicsőségére tökéletes és szent egészségben éljek. A bűn, betegség, fájdalom és kívánság rajtam nem uralkodik, mert nem vagyok törvény alatt, hanem kegyelem alatt. (Gal. 2,20. Róm. 6,14.)

 

Krisztussal együtt új életre támadtam fel. Isten örök élete munkálkodik a testemben és gyógyulás formájában megnyilvánul a tagjaimban. Isten új törvénye érvényes számomra: A Jézus Krisztusban való élet szellemének törvénye vonatkozik rám, így megszabadultam a bűn, a betegség, a fájdalom és a halál törvényétől. (Róm. 8,2.)

 

Test, halld meg a hit szavát: Annak a Szelleme lakik bennem, aki feltámasztotta Jézust a halálból, és ugyanő, aki feltámasztotta Krisztus Jézust a halálból, megeleveníti az én halandó sejtjeimet, szerveimet és az egész testemet, az Ő bennem lakozó Szelleme által. (Róm. 8,11.)

 

Hatalmat veszek a testem minden sejtje felett, és a Jézus nevében megtiltom a betegség bármely megnyilvánulási formáját, mert arra kaptam elhívást, hogy uralkodjak az életben az egy Jézus Krisztus által. A Királyok Királyának hatalmával életet parancsolok a testem számára. Az Úr Jézus élete meglátható az én testemben, mert az Ő testének tagja vagyok, az Ő testéből való és az Ő csontjaiból való. Az Ő testéből való tökéletesen egészséges test vagyok, és az Ő csontjaiból való tökéletesen egészséges csontozat vagyok, az Ő szent ereiből való tökéletesen egészséges érrendszer vagyok. (Róm. 5,17. Ef. 5,30.)

 

A fájdalomnak, betegségnek, az ellenség minden hazug tünetének megparancsolom, hogy felkeljen és eltávozzon a testemről, és a tengerbe vesse magát; és mivel a szívemben nem kételkedem, ezért meglesz nekem, amit mondtam, Jézus szavaival élve. Az egész testem teljes és tökéletes egészségnek örvend. (Márk 11,23.)

 

A számmal megvallott Ige, Isten Igéje az ajkamon, élő és ható, és élesebb minden kétélű fegyvernél, és elhat a léleknek és a szellemnek, az ízeknek és a velőknek megoszlásáig, és elhat az egészséges és a tünetekkel terhelt és rendellenes sejtek megoszlásáig, elkülöníti, eltávolítja és levágja azokat, és gyógyulást és megújulást hoz a testemben. (Zsid. 4,12.)

 

Testem a Szent Szellem örök templomává vált, és Ő őrködik testem tökéletes és teljes egészsége felett. A szent vér ereje áramlik a testemben, és megújítja minden szervemet. A számmal megvallott Igét, amely a szívem hitéből fakadt, a Főpapom kezébe ajánlom, aki kegyelemmel teljes irántam, és beteljesíti mindazt, amit az imámba foglaltam. (1Kor. 6,19. Zsid. 4,14. 7,25–26.) Ámen.

TARTALOMJEGYZÉK
ISTEN IGÉJE, ORVOSSÁGA, EREJE A BETEGSÉGEK FELETT

Jézus az Úr az életem felett. A betegségnek nincs hatalma felettem. Az Atya új életet adott nekem Krisztusban, eltörölte bűneimet, ezért szabad vagyok a bűntől, a kárhoztatástól és a bűntudattól. Meghaltam a bűnnek, és az igazságnak élek. (Róm. 10,9. Kol. 1,14. 3,3.)

 

Szabad vagyok a harag, az ellenségeskedés és a megnembocsátás légkörétől. Megbocsátok másoknak úgy, ahogy az Atya a Krisztusban megbocsátott nekem, mert Istennek szerelme kitöltetett az én szívembe a Szent Szellem által, ki adatott nekem. (Mát. 6,12. Ef. 4,32. Róm. 5,5.)

 

Jézus a bűneimet maga vitte fel testében a fára; ezért én meghaltam a bűnnek, és élek az Istennek. Jézus sebeivel meggyógyultam, és teljessé lettem Őbenne. Jézus elvitte betegségeimet, és fájdalmaimat hordozta. Ezért megtagadom a testemben a betegséget és a fájdalmat. Isten kibocsátotta és elküldte az Ő Igéjét és meggyógyított engem. (1Pét. 2,24. Róm. 6,11. 2Kor. 5,21. Ésa. 53,4. Zsolt. 107,20.)

 

Mert egészségessé teszlek téged, és begyógyítom a te sebeidet — azt mondja az Úr. (Jer. 30,17.)

 

Az elveszettet megkeresem, és az elűzöttet visszahozom, a megtöröttet kötözgetem, a beteget megerősítem és meggyógyítom. (Ezék. 34,16.)

 

Ímé, én hozok nékik kötést és orvosságot, és meggyógyítom őket, és megmutatom nékik a békesség és igazság bőségét. (Jer. 33,6.)

 

Az Úr meggyógyítja a megtört szívűeket, és bekötözi sebeiket. Köszönöm Uram, hogy Te hozol nekem kötést és orvosságot, és meggyógyítasz engem, és megmutatod nekem a békesség és igazság bőségét. (Zsolt. 147,3. Jer. 33,6.)

 

Feltámadt nékem, aki félem az Úr nevét, a megigazulás napja, és gyógyulást kaptam az Ő szárnyai alatt. (Mal. 4,2.)

 

Atyám, Te a bővölködő életet adtad nekem ajándékba. Elfogadom ezt az életet a Te Igéd alapján, és ez az élet folyik az ereimben, eljuttatván a Te életedet minden szervemhez. Az egész testemet a Te Igéd járja át az éltető erejével, gyógyulást és egészséget terem a testemben. (Ján. 6,63. 10,10.)

 

Atyám, a Te Igéd által győztes vagyok. Győztes vagyok a világ felett, a testem felett és az ördög felett a Bárány vére által és a bizonyságtételem beszédei által. (1Ján. 4,4. Jel. 12,11.)

 

Mennyei Atyám, én figyelmezek a Te szavaidra, a Te beszédeidre hajtom fülemet. Nem hagyom, hogy szavaid eltávozzanak a szemeimtől. Szívem legmélyén tartom és őrzöm a Te Igédet, mert egész testemnek életet és egészséget jelentenek. (Péld. 4,20–22.)

 

Nem távozik el az Ige az én számtól, hanem éjjel és nappal arról gondolkodom, hogy mindent úgy cselekedjek, amint írva van abban, mert akkor teszem gyarapodóvá az én útjaimat és akkor leszek sikeres. Az Úr parancsolta nekem: Légy bátor és erős! Ne félj és ne rettegj, mert veled lesz az Úr, a te Gyógyítód mindenben, amiben jársz. (Józs. 1,8–9. 2Móz. 15,26.)

 

Uram, Te távol tartasz tőlem minden betegséget. (5Móz. 7,15.)

 

Drága Jézusom, Te vetted el erőtlenségemet, Te viselted betegségeimet, és fájdalmaimat hordoztad. Ezért megtagadom a betegséget, és megtiltom, hogy uralja a testemet. Isten szent élete, a szent vér ereje áramlik az ereimben, és gyógyulást hoz testem minden sejtjének és szervének. (Ésa. 53,4. Mát. 8,17.)

 

Megváltást kaptam a törvény átka alól. A Gal. 3,13 igevers igazsága áramlik a vérkeringésemben. Eljut testem minden egyes sejtjéhez, átjárja az ereimet, visszaállítja és felépíti az életemet és az egészségemet. (Márk 11,23.) Az 1Pét. 2,24 igeversben lévő élet valóság a testem számára, újraépíti és helyreállítja testem minden sejtjét. Felajánlom testemet Istennek, mert az én testem az élő Istennek temploma. Isten lakozik bennem, és az Ő szeretete, mindenható ereje és örök élete átjárja a szellememet, megújítja lelkemet és meggyógyítja testemet. Így beteljesedem Isten teljességével minden nap. (Róm. 12,1. Ján. 14,20.)

 

Annak a Szelleme lakik bennem, aki feltámasztotta Jézust a halálból. Ugyanő, aki feltámasztotta Krisztus Jézust a halálból, megeleveníti az én halandó testemet is az Ő bennem lakozó Szelleme által. (Róm. 8,11.)

 

A testem a Szent Szellem temploma. Testem vegyi háztartása tökéletes egyensúlyban működik. Minden szervem az Istentől elrendelt tökéletes rendben és egészségben működik. (1Kor. 6,19.) Mennyei Atyám, Te az Igéd által életet adtál nekem. Ez az élet visszaállítja testem egészségét minden egyes szavammal. Mindaz, amit nem Isten vetett a testemben, gyökerestül kitépetik és kiírtatik a testemből Jézus nevében. Az 1Pét. 2,24 igevers beoltatott a testem minden sejtjébe, Isten élete van bennem. (Márk 11,23. Ján. 6,63.)

 

Isten Igéje, amit most kimondtam a számmal, szellem és élet a számomra, teljes az Ő erejével. Az Ő Igéje élő és ható, minden erővel teljes,megerősít, fejleszt, felépít, irányít és meggyógyít. Ahogy kimondom Isten Igéjét, amely élesebb minden kétélű fegyvernél, behatol a testembe, az ereimbe, a csontjaimba, az ízületeimbe. A Mindenható Isten csodálatos Igéje életet és gyógyulást hoz egész testemnek. (Zsid. 4,12.) Övé a dicsőség mindörökké!

TARTALOMJEGYZÉK
IMA SZELLEMI VEZETÉSÉRT

Meghallom a Jó Pásztor szavát. Meghallom az én Uram hangját, és az idegen hangját nem követem. (Ján. 10,27. 5.)

 

Meg van írva: Akiket Isten Szelleme vezérel, azok Istennek fiai. Engem Isten Szelleme vezérel, a magasságos Isten fia vagyok. (Róm. 8,14.)

 

Az Igazságnak Szelleme elvezet engem minden igazságra. Mert nem magától szól, hanem azokat szólja, amiket hall, és a bekövetkezendőket megjelenti nékem. (Ján. 16,13.)

 

Isten gyermeke vagyok, Isten Szellemétől születtem újjá. Az én Atyám Szelleme lakik bennem, megvilágosít az én szellemem által, mindenre megtanít és elvezérel minden igazságra. (Ján. 16,13.)

 

Megvallom, hogy minden helyzetben és minden körülmény között tökéletes látásom és ismeretem van, mert Isten Szelleme vezet engem. (Róm. 8,14.) Ezért teljes vagyok minden jósággal, betöltve minden ismerettel. (Róm. 15,14.)

 

Szellem szerint járok, a Szellem dolgaira gondolok.A Szellem gondolata él bennem, mely élet és békesség. Isten Szent Szelleme lakik bennem, irányít és vezet engem. (Róm. 8,4–6. 9.)

 

Beteljesedtem Isten akaratának megismerésével minden szellemi bölcsességben és megértésben. Teljes szívemből bízom az Úrban, a magam értelmére nem támaszkodom. (Kol. 1,9. Péld. 3,5.)

 

Aki rajtam könyörült, vezet engem, és engem vizek forrásaihoz visz. (Ésa. 49,10.) Olyan vagyok, mint a folyóvizek mellé ültetett fa, amely megadja gyümölcsét a maga idejében, és levele nem hervad el, és az Ő vezetése által minden munkámban sikeres leszek. (Zsolt. 1,3.)

 

Az Úr az én pásztorom; nem szűkölködöm. Füves legelőkön nyugtat engem, és csendes vizekhez terelget engem. Lelkemet megvidámítja, a megigazultság ösvényein vezet engem az Ő nevéért. (Zsolt. 23,1–3.)

 

Minden utamban elismerem Őt, és így Ő igazgatja az én útjaimat; kegyelméből Ő vezet engem, megsegít és megerősít, igazsága jobbjával támogat. (Péld. 3,6. Ésa. 41,10.)

 

Az igaznak ösvénye egyenes, Te egyenesen készíted az igaznak útját. (Ésa. 26,7.)

 

Vezet engem az Úr vizek folyásai mellett egyenes úton, hol el nem esek. (Jer. 31,9.)

 

Uram, rendelek Tőled útjelzőket magamnak, kérlek Téged, útmutató oszlopokat rakj le nekem. Ígérem, hogy vigyázok az ösvényre, az útra, amelyen mennem kell. (Jer. 31,21.)

 

Isten Igéje nem távozik el az én számtól. Éjjel és nappal Isten Igéjéről gondolkodom, az alapján cselekszem. Így teszem gyarapodóvá az én útjaimat és így leszek sikeres. (Józs. 1,8.)

 

Az én szellemem az Úrnak lámpása. A szellemem által világosít meg az Úr, hogy mit kell tennem. (Péld. 20,27.)

 

A Szent Szellem belső bizonyosság által vezet engem. Irányt mutat a szellememnek, és megvilágítja az elmémet. Így Isten Igéjének világosságában járok. (Zsolt. 119,105.)

 

A Te világosságod által látok világosságot. (Zsolt. 36,9.)

 

Isten dicsősége világosít meg engem, és az én szövétnekem a Bárány. (Jel. 21,23.)

 

Jézus Krisztusban beteljesedtem a Szentháromsággal: teljes vagyok az Atyában, a Fiúban és a Szent Szellemben. Jézus az én Uram örökkön örökké. (Kol. 2,10.) Ámen.

TARTALOMJEGYZÉK
IMA SZELLEMI KIJELENTÉSÉRT, MEGÉRTÉSÉRT
(Ima az Efézusi levél alapján)

Az én Uram, Jézus Krisztusnak Istene, a dicsőségnek Atyja adjon nekem bölcsességnek és kijelentésnek szellemét az Ő megismerésében; és világosítsa meg értelmem és szívem szemeit, hogy tudhassam, mi az Ő elhívásának a reménysége, mi az Ő öröksége dicsőségének a gazdagsága a szentek között, és mi az Ő hatalmának felséges nagysága irántam, aki hiszek, az Ő hatalma erejének ama munkája szerint, amelyet megmutatott a Krisztusban,mikor feltámasztotta Őt a halálból, és ültette Őt a maga jobbjára a mennyekben. Magasan minden fejedelemség és hatalmasság és erő és uraság és minden név fölé, mely neveztetik nemcsak e világon, hanem a következendőben is: és mindeneket vetett az Ő lábai alá, és Őt tette mindeneknek fölötte a Gyülekezet fejévé, mely az Ő Teste, teljessége Őnéki, aki mindeneket betölt mindenekkel. (Ef. 1,17–23.)

 

Ez okáért meghajtom térdeimet az én Uram, Jézus Krisztus Atyja előtt, akiről neveztetik minden nemzetség, mennyen és földön, hogy adja meg nekem az Ő dicsősége gazdagságáért, hogy megerősödjem hatalmas erővel az Ő Szelleme által a belső emberben; hogy lakozzék a Krisztus a hit által az én szívemben; a szeretetben meggyökerezzek és alapot vegyek, hogy megérthessem minden szentekkel egybe, mi a szélesség és hosszúság és mélység és magasság, és megismerjem a Krisztusnak minden ismeretet felülhaladó szeretetét, hogy ekképpen beteljesedjek az Istennek egész teljességéig. (Ef. 3,14–19.)

 

Annak pedig, aki véghetetlen bőséggel mindent megcselekedhet, a bennem munkálkodó erő szerint, feljebb hogy nem mint kérném vagy elgondolnám, Néki legyen dicsőség a Gyülekezetben a Krisztus Jézusban nemzetségről nemzetségre örökkön örökké. (Ef. 3,20–21.) Ámen.

TARTALOMJEGYZÉK
AZ IGÉT JELEK ÉS CSODÁK KÖVETIK

Prédikálom az Evangéliumot az egekből küldött Szent Szellem által. (1Pét. 1,12.)

 

Hálát adok az én Istenemnek mindenkor az Isten ama kegyelméért, mely nékem a Krisztus Jézusban adatott, mivelhogy mindenben meggazdagodtam Őbenne, minden beszédben és minden ismeretben.
(1Kor. 1,4–5.)

 

Az én beszédem és az én prédikálásom Szellemnek és erőnek megmutatásában áll. (1Kor. 2,4.)

 

Prédikálok oly beszédekkel, amelyekre a Szent Szellem tanít. (1Kor. 2,13.)

 

Bátran prédikálok az Úrban, aki bizonyságot tesz az Ő kegyelmének Igéje mellett, és megadja, hogy jelek és csodák történjenek az én kezeim által. (Csel. 14,3.)

 

Nagy erővel teszek bizonyságot az Úr Jézus feltámadásáról, és nagy kegyelem van rajtam. (Csel. 4,33.)

 

Az Isten előtt a Krisztusban szólok a szentek épülésére. Tisztán, sőt Istenből szólom Isten Igéjét Isten előtt a Krisztusban. (2Kor. 12,19. 2,17.)

 

Én az Istenből való Szellemet kaptam a szívembe, hogy megismerjem azokat, amiket Isten kegyelemben ajándékozott nekem. Ezeket szólom is, nem emberi bölcsesség tanította szavakkal, hanem a Szellem tanításaiban, szellemiekhez szellemieket kapcsolva. (1Kor. 2,12–13.)

 

Adassék nékem szó számnak megnyitásakor, hogy bátorsággal ismertessem meg az Evangélium titkát, hogy bátran szóljak arról, amiképpen kell szólanom. (Ef. 6,19–20.)

 

Velem együtt tesz bizonyságot az Úrról az én Istenem, jelekkel meg csodákkal és sokféle erő-megnyilvánulással s a Szent Szellem ajándékainak szétosztásával az Ő akarata szerint. (Zsid. 2,4.)

 

Hatalmad által add a Te szolgádnak, hogy teljes bátorsággal szóljam a Te beszédedet, a Te kezedet nyújtsd ki gyógyításra, és add, hogy jelek és csodák történjenek a Te szent Fiadnak, Jézusnak neve által. (Csel. 4,29–30.)

 

Szent Szellemmel, hittel, erővel és bölcsességgel teljes vagyok, ezért senki sem állhat ellen a bölcsességnek és a Szent Szellemnek, amely által szólok. Az Úr nagy csodákat és jeleket cselekszik a nép között. (Csel. 6,3. 5. 8. 10.)

 

Hatalmat adott nekem az Úr, hogy kígyókon és skorpiókon tapodjak, és az ellenség minden erején; és semmi nem árthat nekem. (Luk. 10,19.)

 

Jézus hatalmat adott nekem a tisztátalan szellemek felett, hogy kiűzzem azokat, és gyógyítsak minden betegséget és minden erőtlenséget. (Mát. 10,1.)

 

Az én evangéliumom nem áll csak szóban, hanem isteni erőkben is, Szent Szellemben is, sok bizodalomban is. (1Thess. 1,5.)

 

Imádkozom, hogy az Isten nyissa meg előttem az Ige ajtaját, hogy szólhassam a Krisztus titkát, hogy nyilvánvalóvá tegyem azt úgy, amint nékem szólnom kell. (Kol. 4,3–4.)

 

És az Isten Igéje növekedik; és sokasodik nagyon a tanítványok száma, és nagyon sokan követik a hitet. (Csel. 6,7.)

 

Növekedik és terjed az Úrnak Igéje az egész országban. Az Úrnak Igéje erősen növekedik és hatalmat vesz. (Csel. 12,24. 13,49. 19,20.)

 

Szakaszd meg az egeket, Uram, és szállj alá, hogy az orcád előtt a hegyek megolvadjanak, hogy nevedet ellenségeidnek megjelentsd, hogy Előtted reszkessenek a népek, hogy cselekedj rettenetes dolgokat, hogy leszállj és orcád előtt a hegyek megolvadjanak. Hogy elébe menj annak, aki örvend és igazságot cselekszik, akik a Te útjaidban megemlékeznek Rólad! (Ésa. 64,1–5.)

 

Mikor szólom az Igéket, leszáll a Szent Szellem mindazokra, akik hallgatják e beszédet, és kitöltetik a Szent Szellem ajándéka. (Csel. 10,44–45.)

 

Krisztus cselekszik általam szóval és tettel, jelek és csodák ereje által, az Isten Szellemének ereje által. (Róm. 15,18–19.)

 

Ha szólok, mintegy Isten Igéit szólom, ha szolgálok, azzal az erővel szolgálok, amelyet Isten ád: hogy mindenben dicsőíttessék az Isten a Jézus Krisztus által, akinek dicsőség és hatalom örökkön örökké! Ámen. (1Pét. 4,11.)

 

Prédikálok, és az Úr együtt munkál az Igével, és megerősíti azt a jelek által, amelyek követik. (Márk 16,20.)

 

Az Úrnak Szelleme van énrajtam, mivelhogy felkent engem, hogy a szegényeknek az Evangéliumot hirdessem. (Luk. 4,18.)

 

Nem halok meg, hanem élek, és hirdetem az Úrnak cselekedeteit. (Zsolt. 118,17.)

 

Az Úr mellém áll és erőt önt belém, megerősít engem, hogy általam az igehirdetés teljességre jusson, és meghallják a nemzetek mind; és kiragadott az oroszlán szájából. Kiragad engem az Úr a gonosz minden munkájából, és megtart az Ő mennyei országára. (2Tim. 4,17–18.) Ámen.

TARTALOMJEGYZÉK
IMA … (neve) GYÓGYULÁSÁÉRT
(Az imádság rendszeres használata javasolt szülőknek gyermekük gyógyulásáért, illetve házastárs, szülők, családtagok, rokonok és ismerősök gyógyulásáért.)

Atyám, Jézus nevében megvallom az Igédet és akaratodat a gyógyulásról … (neve) felett. Hiszem és kimondom, hogy a Te Igéd, a Te beszéded, amely szádból kimegy, nem tér Hozzád üresen, hanem megcselekszi, amit akarsz, és áldott lesz és megtermi gyümölcsét ott, ahová küldted. (Ésa. 55,11.)

 

Ezért én hittel vallást teszek … (neve) gyógyulásáról az 1Péter 2,24 igevers alapján, Jézus nevében. Meg van írva az Igédben, hogy Jézus viselte … (neve) betegségeit, és fájdalmait hordozta, az Ő sebeivel gyógyult meg. (Ésa. 53,4–5.) Ezért nagy hittel, bizalommal és bátorsággal megvallom a fenti Igékben lévő erő és hatalom által, hogy … (neve) megváltást kapott a betegség átka alól (Gal. 3,13.), és …(neve) ezen igazság alapján jár. Nem veszi figyelembe … (neve) a betegség látható és érzékelhető tüneteit, mert hitben jár és nem látásban.

 

A BETEGSÉG EREJE MEG VAN BÉNÍTVA, LE VAN GYŐZVE … (NEVE) ÉLETÉBEN JÉZUS NEVÉBEN. MEGTILTOM A BETEGSÉGET … (NEVE) ÉLETÉBEN, A BETEGSÉGNEK NINCS HATALMA … (NEVE) FELETT JÉZUS MINDENHATÓ SZENT NEVÉBEN. (Mát. 18,18. Márk 11,23.)

 

A Felségesnek rejtekében lakozik … (neve), a Mindenható árnyékában nyugszik, ezért az ellenség ereje, a betegség nem vesz erőt, nem lesz úrrá rajta. (Zsolt. 91,1.)

 

Atyám, Te minden bajából kimented az igazat. A Te angyalaid tábort járnak … (neve) körül, és Te kiszabadítod őt a gonosz minden kötelékéből. (Zsolt. 34,6–7.)

 

Semmi gonosz nem történhet vele; sem csapás, sem szerencsétlenség nem közelíthet hozzá. Megvallom, hogy … (neve) szívében Isten Igéje lakozik, teljes gyógyulást terem a testének, szellemének bölcsességet és örök életet. (Kol. 3,16.) Az Ige orvosságot és életet jelent számára, mert … (neve)-t a Jézus Krisztusban való élet szellemének törvénye megszabadította a bűn és a halál törvényétől. (Róm. 8,2.) Én és …(neve) felöltöztük Isten minden fegyverét, fölvettük a hit pajzsát, amellyel a gonosznak minden tüzes nyilát kioltjuk. (Ef. 6,11. 16.)

 

Mivel Jézus a hitünk megvallásának főpapja, ragaszkodunk és kitartunk a Te Igédnek hittel teljes megvallásához. (Zsid. 4,14.)

 

Mozdíthatatlanul és tántoríthatatlanul kitartunk teljes bizonyossággal, hogy … (neve) most meggyógyult és teljesen egészséges, Jézus nevében. Ámen.

TARTALOMJEGYZÉK
IMA IZRAELÉRT

Atyám, Jézus nevében Eléd jövök imádságban és hitben, mert tudom azt, hogy Neked gondod van a Te Igédre, hogy beteljesítsd azt. A Te Igéd nem tér Hozzád üresen, hanem megcselekszi, amit akarsz, és áldott lesz és gyümölcsöt terem ott, ahová küldötted. Ezért Atyám, bátran és bizalommal járulok a kegyelem királyi trónjához Izraelért és a zsidó népért. (Jer. 1,12. Ésa. 55,11. Zsid. 4,16.)

 

Atyám, Te azt mondtad az Igédben, hogy megáldod azokat, akik áldják Izraelt, és én áldom ezt a nemzetet és az embereket Jézus szent nevében. (1Móz. 12,3.) Mentsd ki Atyám Izraelt az Igéd szerint minden bajából, békesség legyen Izraelen! (Zsolt. 25,22. 125,5.)

 

A Te Igédnek megfelelően mondom: Bízzál Izrael az Úrban, mert az Úrnál van a kegyelem, és bőséges Nála a megváltás. (Zsolt. 130,7.)

 

Ujjongva énekeljetek mindnyájan, Jeruzsálem romjai, mert megvigasztalá az Úr a népét,megváltá Jeruzsálemet. (Ésa. 52,9.) Kelj fel, világosodjál, mert eljött világosságod, és az Úr dicsősége rajtad feltámadt. (Ésa. 60,1.) És ismeretes lesz magod a népek közt és ivadékaid a nemzetek között, akik csak látnak téged, felismerik, hogy te az Úrtól megáldott vagy. (Ésa. 61,9.) És meglátják a népek igazságodat, és minden királyok dicsőségedet, és új nevet adnak néked, amelyet az Úr szája határoz meg. És leszel dicsőség koronája az Úr kezében, és királyi fejdísz Istened kezében. (Ésa. 62,2–3.)

 

Mindenki látni fogja és elismeri, hogy Te vagy az a nép, akit az Úr megáldott. Az üdvösséged Jézus Krisztusban jött el. (Ján. 4,22.)

 

Atyám, dicsőítünk Téged, mert megtérnek Izrael fiai és keresik az Urat, az ő Istenüket, és Dávidot, az ő királyukat, és remegve folyamodnak az Úrhoz és az Ő jóságához az utolsó időkben. (Hós. 3,5.)

 

Köszönöm Neked Atyám, hogy Izrael gyermekei megvallják Jézust, mint Krisztust, a Messiást, az Istennek Fiát, aki testben jött el. Hiszem és megvallom, hogy felismerik, elismerik és megvallják Jézus Krisztust a Messiást, mint egy jobb, erősebb, kiválóbb szövetség kezesét. (Zsid. 7,22.)

 

Jézus gyülekezeti hívő Teste felébreszti a zsidókat, féltékenyekké válnak, felingerelődnek, elkezdik keresni az Evangélium örömhírében levő áldásokat és felfedezik, hogy Jézus az út az Atyához. (Ján. 14,6. Róm. 11,14.) Köszönöm

 

Neked, hogy Izrael népe nem marad a hitetlenségben, hanem beoltatik, mert Istennek hatalmában áll újra beoltani őket. (Róm. 11,23.)

 

Szent Atyám, Te irgalmas és kegyelmes vagy, és Izrael gyermekei, ahogy a Te Igédben írva van, örömmel jönnek ki a bűn és a halál szellemi száműzetéséből, és békességben vezéreltetnek az öröm hazájába az Úr és az Ige által. (Ésa. 55,12.) Köszönjük Atyám, Jézus nevében. Ámen.

TARTALOMJEGYZÉK
DÁNIEL IMÁJA

Hálát adok Neked magasságos Istenem, hogy adsz nekem tudományt, minden írásban való értelmet és bölcsességet; és értek mindenféle látomáshoz és álmokhoz is. (Dán. 1,17.)

 

Kérek az egek Istenét l irgalmasságot a szellemi titkok és szellemi ajándékok végett. Megjelentetnek nekem a szellemi titkok és szellemi ajándékok éjjeli látásokban és nappali kijelentésekben. Áldom ezért az egek Istenét. Áldott legyen az Istennek neve örökkön örökké, mert Övé a bölcsesség és az erő. Mert Ő változtatja meg az időket és az időknek részeit; dönt királyokat és tesz királyokat; ád bölcsességet a bölcseknek, tudást és ismeretet az értelmeseknek. Ő jelenti meg a mély és elrejtett dolgokat, tudja, mi van a sötétségben; és világosság lakozik Vele! Néked adok hálát, atyáimnak Istene, és dicsérlek Téged, hogy bölcsességet és erőt adsz nekem, és megjelented nekem, amit kérek Tőled. (Dán. 2,18–23.)

 

Van Isten az égben, aki a titkokat megjelenti nékem; és Ő tudtomra adja, mi lészen az utolsó napokban. Mindezt álmokban és látásokban megjelenti nékem az én Istenem. (Dán. 2,28.)

 

Az Úr tanácsában állok, és látom és hallom az Ő Igéjét. Figyelmezek az Ő Igéjére és meghallom azt. (Jer. 23,18.)

 

Az Úr megvalósítja és beteljesíti szívének gondolatait, az utolsó napokban értem meg e dolog értelmét. (Jer. 23,20.)

 

Áldott az én Istenem, aki elküldi az Ő angyalát és kiszabadítja az Ő szolgáját, mert Őbenne bízom én. (Dán. 3,28.)

 

Izrael és Magyarország békessége bőséges legyen! Mindazokat a jeleket és csodákat, amelyeket a felséges Isten cselekszik velem és általam, illendő dolognak tartom megjelenteni. Mely nagyok az Ő jelei és mely hatalmasak az Ő csodái! Az Ő királysága örökkévaló királyság és az Ő uralkodása nemzedékről nemzedékre száll. Támaszt az egek Istene birodalmat, mely soha örökké meg nem romol, és ez a birodalommás népre nem száll át, hanem szétzúzza és elrontja mindazokat a birodalmakat, maga pedig örökké megáll. (Dán. 4,1–3. 2,44.)

 

Vigyázók határozatából van ez a rendelet, és a szentek parancsolata ez a végzés, hogy megtudják az élők, hogy a felséges Isten uralkodik Izrael birodalmán és Magyarország birodalmán, és akinek akarja, annak adja azt. (Dán. 4,17.)

 

Szemeimet az égre emelem, és az én értelmem, mint a Krisztus értelme, megvilágosodik, és áldom a felséges Istent, és dicsérem és dicsőítem az Örökké Élőt, akinek hatalma örökkévaló hatalom és királysága nemzedékről nemzedékre áll. És az Ő akarata szerint cselekszik az ég seregében és Izrael lakosai és Magyarország lakosai között, és nincs, aki az Ő kezét megfoghatná és ezt mondaná néki: Mit cselekedtél? Az Úr értelmet, ékességet, méltóságot és rendkívüli nagyságot ad nékem. Ezért én dicsérem, magasztalom és dicsőítem a mennyei Királyt:mert minden cselekedete hűség és igazság, és az Ő útjai igaz ítélet. (Dán. 4,34–37.)

 

Bennem a Szent Istennek Szelleme van; értelem, megértés és az Istennek bölcsességéhez hasonló bölcsesség találtatik bennem, mert Jézus Krisztus bölcsességül lett nekem Istentől. (Dán. 5,11. 1Kor. 1,30.)

 

Bennem tökéletes szellem, tudás, ismeret és értelem, álmoknak magyarázata és titkok megjelentése, rejtélyek megfejtése és szellemi ajándékok működése találtatik. Az Istennek Szelleme van bennem, értelem, megértés és kiváló bölcsesség találtatik bennem. (Dán. 5,12. 14.)

 

Az én Istenem, akinek én szüntelen szolgálok, Ő szabadít meg engem! Az én Istenem elbocsátja az Ő angyalát, és bezárja az oroszlánok száját és nem árthatnak nekem; mert ártatlannak találtatom Őelőtte, Krisztus megigazultságában, Isten igazságával állok Őelőtte. (Dán. 6,16. 22.)

 

Izrael és Magyarország békessége bőséges legyen! Tőlem adatik ez a végzés: elrendelem, hogy az egész országban féljék és rettegjék az Izrael Istenét és Dániel Istenét, az én Istenemet és Magyarország Istenét; mert Ő az élő Isten, és örökké megmarad, és az Ő országa meg nem romol, és uralkodása mindvégig tart. Aki megment és megszabadít, jeleket és csodákat cselekszik hatalmas kézzel mennyen és földön. (Dán. 6,25–27.)

 

És orcámat az Úr Istenhez emelem, és keresem Őt imádsággal és könyörgéssel. És így imádkozom az Úrhoz, az én Istenemhez: Kérlek, oh Uram, nagy és rettenetes Isten, aki megtartja a szövetséget és a kegyességet azoknak, akik Őt szeretik és teljesítik az Ő parancsolatait. Uram, a Te igazságod teljessége szerint forduljon el, kérlek, a Te haragod és búsulásod a Te városodtól, Jeruzsálemtől, a Te szentséges hegyedtől, Izraeltől és Magyarországtól. Hálát adok Atyám, hogy a mi bűneinket és a mi atyáink hamisságait megbocsátottad a Te irgalmasságod szerint. Mert a mi Urunké, Istenünké az irgalmasság és a bocsánat, mert igaz és hű az Úr minden cselekedetében, amelyeket cselekszik. Hálával teljes a szívem, hogy meghallgatod, oh Istenünk, a Te szolgádnak könyörgését és esedezését; világosítsd meg most az Úrért a Te orcádat a Te szent helyeden, amely elpusztíttatott. Világosítsd meg az Úrért a Te orcádat a Te szent Izraeleden. Világosítsd meg az Úrért a Te orcádat Magyarország felett. Hálát adunk Neked, én Istenem, hogy a Te füledet hozzánk hajtod és meghallgatsz minket; nyisd meg szemeidet és tekintsd meg Izrael pusztulását és a várost, amely a Te nevedről neveztetik; mert nem a mi igazságunkban, hanem a Te nagy irgalmasságodban bízva terjesztjük elődbe a mi esedezéseinket. Uram, hálaadásunk bőséges, hogy meghallgatsz minket, és kegyelmetes vagy; hogy figyelmetes vagy és nem késedelmezel tennen magadért, oh én Istenem, hanem megcselekszed azt; mert a Te nevedről neveztetik a Te városod és a Te néped és Magyarország népe! Ámen. (Dán. 9,3–4. 9. 14. 16–19.)

 

Magyarország népe ismeri Istenét, felbátorodik és cselekszik. És a nép értelmesei sokakat oktatnak, az értelmesek pedig fénylenek, mint az égnek fényessége; és akik sokakat a megigazulásra visznek, miként a csillagok, örökkön örökké. (Dán. 11,32–33. 12,3.)

 

Magyarországon megtisztulnak, megfehérednek és megpróbáltatnak sokan, és az értelmesek megértik e beszédeket, amelyek bezárattak és bepecsételtettek a vég idejéig. Isten Igéje szerint felkelek az én sorsomra a napoknak végén, és megcselekszem a beszédeket, amelyek Isten bölcsességében bezárattak és bepecsételtettek a vég idejéig. (Dán. 12,9–10. 13.) Ámen.

TARTALOMJEGYZÉK
IMA A SZENT SZELLEM KERESZTSÉGÉRT

Mennyei Atyám, azt tanítod az Igédben, hogy ha Jézus nevében kérem Tőled a Szent Szellemet, Te örömmel odaadod Őt. (Luk. 11,13.)

 

Ezért, drága mennyei Atyám, a Te Igéd alapján, Jézus nevében kérem Tőled a Szent Szellemet. Töltsd be a szívemet a Szent Szellemmel. Keresztelj meg a Szent Szellemmel. Köszönöm, mennyei Atyám, hogy minden imámat meghallgatod és megválaszolod.

 

Ezért hitben vallást teszek: megkeresztelkedtem a Szent Szellemmel. Betöltekeztem, beteljesedtem, teljes lett a szívem a Szent Szellemmel. Ennek jeleként nyelveken fogok imádkozni, ahogy a Biblia tanítja, ahogy a Szent Szellem adja a kiejtést. Köszönöm, drága mennyei Atyám. Köszönöm, Jézusom. A Szent Szellem örökké bennem és velem marad, és elvezet minden igazságra. (Csel. 2,1–4.) Ámen.

 

     Ha azért ti gonosz létetekre tudtok a ti fiaitoknak jó ajándékokat adni, mennyivel inkább ád a ti mennyei Atyátok Szent Szellemet azoknak, akik Tőle kérik. (Luk. 11,13.)

 

  És mikor a pünkösd napja eljött, mindnyájan egy akarattal együtt valának. És lőn nagy hirtelenséggel az égből mintegy sebesen zúgó szélnek zendülése, és eltelé az egész házat, ahol ülnek vala. És megjelentek előttük kettős tüzes nyelvek és üle mindenikre azok közül. És megtelének mindnyájan Szent Szellemmel, és kezdének szólni más nyelveken, amint a Szellem adta nékik szólniuk. (Csel. 2,1–4.)

 

  Mikor még szólá Péter ez Igéket, leszálla a Szent Szellem mindazokra, akik hallgatták e beszédet. És elálmélkodának a zsidóságból való hívek, mindazok, akik Péterrel együtt mentek, hogy a pogányokra is kitöltetett a Szent Szellem ajándéka. Mert hallják vala, hogy ők nyelveken szólnak és magasztalják az Istent. (Csel. 10,44–46.)

TARTALOMJEGYZÉK
ISTEN IGÉJE ÉLŐ ÉS HATÓ

Az ember nem csak kenyérrel él, hanem mindazzal él az ember, ami az Úrnak szájából származik. (5Móz. 8,3.)

 

Meg van írva: Nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden Igével, amely Istennek szájából származik. (Mát. 4,4.)

 

Meg van írva, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem az Istennek minden Igéjével. (Luk. 4,4.)

 

Isten Igéje örökké megmarad a mennyben. (Zsolt. 119,89.)

 

Magasztallak Uram, mert minden neveden felül felmagasztalád a Te Igédet. (Zsolt. 138,2.)

 

Az Úr beszédei tiszta beszédek, mint a földből való kohóban megolvasztott ezüst, hétszer megtisztítva. (Zsolt. 12,6.)

 

Az Istennek útja tökéletes; az Úrnak beszéde tiszta; pajzsa Ő mindazoknak, akik benne bíznak. (Zsolt. 18,30.)

 

Az Istennek minden Igéje igen tiszta; és pajzsa Ő a hozzá folyamodóknak. (Péld. 30,5.)

 

Az Istennek útja tökéletes; az Úrnak beszéde tiszta; pajzsa Ő mindeneknek, akik Őbenne bíznak. (2Sám. 22,31.)

 

Felettébb tiszta a Te Igéd, és a Te szolgád szereti azt. (Zsolt. 119,140.)

 

Uram, táplálj engem hozzám illő eledellel. (Péld. 30,8.)

 

Az emberek cselekedeteinél a Te ajkad Igéjével őrizkedtem az erőszakosnak ösvényeitől. (Zsolt. 17,4.)

 

Az Úr szövetséget kötött velem: Igéit adta az én számba. (Ésa. 59,21.)

 

A Szellem kardja jön elő az én számból, mely Isten Igéje. (Ef. 6,17. Jel. 19,15. 21.)

 

Az Istennek Igéje élő és ható, és élesebb minden kétélű fegyvernél, és elhat a léleknek és a szellemnek, az ízeknek és a velőknek megoszlásáig, és megítéli a szívnek gondolatait és szándékait. (Zsid. 4,12.)

 

Növekedem az Úrban, és az Úr velem van, és egy Igéjét sem hagyom, hogy a földre essen. (1Sám. 3,19.) Mert az Úr Igéje igaz, és minden cselekedete hűséges. Mert Ő szólt és meglett, Ő parancsolt és előállott. (Zsolt. 33,4. 9.)

 

Isten Igéje igaz és beteljesedik az életemben. Mert ezt mondja az Úr Isten: Amit szólok, az a szó meglészen. Nem töröm meg az én szövetségemet, és ami kijött az én számból, el nem változtatom. (Ján. 17,17. Ezék. 12,28. Zsolt. 89,34.)

 

Megesküdött a Seregeknek Ura, mondván: Úgy lészen, mint elgondolám, úgy megy véghez, mint elvégezém. (Ésa. 14,24.)

 

Uram, én engedelmes és hű vagyok a velem való szövetséghez: Nem engedem, hogy eltávozzon a Te Igéd az én számból, és Te megesküdtél, hogy megcselekszed azt. Köszönöm, hogy gondod van a Te Igédre, hogy beteljesítsd azt. Istennek minden Igéje beteljesedik az életemben. (Ésa. 59,21. Jer. 1,12. Ezék. 12,28.)

 

Mert így szól az Úr Isten: Az én Igém, amely számból kimegy, nem tér hozzám üresen, hanem megcselekszi, amit akarok, és áldott lesz és gyümölcsöt terem ott, ahová küldöttem. (Ésa. 55,11.)

 

Isten Igéje erősen növekedik a szívemben, és nem tér Istenhez üresen, mert hatalmat vesz az életemben. (Csel. 6,7. Ésa. 55,11. Csel. 19,20.) Ámen.

TARTALOMJEGYZÉK
A SZERETET GYŐZELMÉBEN JÁROK

Mennyei Atyám, Jézus nevében köszönöm Neked, hogy a Te szerelmed kitöltetett a szívembe a Szent Szellem által, akit adtál nekem. Bennem valósággal teljessé lett a Te szereteted, mert megtartom a Te beszédedet, és megőrzöm azt a szívemben. (Róm. 5,5. 1Ján. 2,5.)

 

A Te szereteted teljes lett bennem. Nincs bennem félelem, mert a teljes szeretet kiűzi a félelmet. (1Ján. 4,18.)

 

Amiként az Atya szereti Jézust, Jézus is úgy szeret engem, és én Jézus örök szeretetében maradok. Így sok gyümölcsöt termek az Atya dicsőségére. Ezért bennem megmarad Jézus öröme, és így az én örömöm beteljesedik. (Ján. 15,8–9. 11.)

 

Az az örök szeretet van bennem, amellyel az Atya szereti Jézust. (Ján. 17,26.)

 

A Szent Szellem által megismerem, hogy az Atya úgy szeret engem, ahogy Jézus Krisztust, az egyszülött Fiát. Ahogy az Atya Jézusban, úgy lakik Jézus énbennem. (Ján. 17,23.)

 

Mennyei Atyám, én a Te gyermeked vagyok, és elkötelezem magam, hogy szeretetben járok. Hosszútűrő, türelmes és kedves vagyok mindenkivel. Az irigység, féltékenység, kérkedés, dicsekvés szelleme eltávozott tőlem. Nem tekintem magamat többre, mint ami vagyok a Te kegyelmedből. Az én szeretetem egyre jobban és jobban bővölködik a Te ismeretedben és minden értelmességben, hogy megítélhessem mi a rossz és mi a jó. (Fil. 1,9–10.)

 

Atyám, kérem az áldásodat azokra, akik ellenem vannak, akik üldöznek, akiknek cselekedeteit nem a szeretet vezérli. Áldásodat kérem rájuk, és nem átkozom őket sem szóval, sem gondolattal. (Róm. 12,14. Mát. 5,44.)

 

Erről a szeretetről ismeri meg mindenki, hogy Jézus tanítványa vagyok. (Ján. 13,35.)

 

A megigazulás gyümölcsei gazdagon növekednek bennem a Te dicsőségedre és magasztalásodra. (Fil. 1,11.)

 

Bármerre járok is, a szeretetmagját vetem el minden utamon. Köszönöm Neked Atyám, hogy előre felkészíted a szíveket a Te szereteted befogadására. Tudom, hogy ezek a szeretetmagok a Te csodálatos szeretetedet fogják megteremni azokban a szívekben, ahová Te adod. (Ján. 13,34. 1Kor. 3,6–7.)

 

Atyám, köszönöm Neked, hogy az emberek áldásokban részesülnek az életem és szolgálatom által, ahogy én a Te szeretetedben és bölcsességedben járok.

 

A szívemben mélyen gyökeret vert a szeretet, és biztonságban vagyok, mivel Te velem vagy, és semmi sem tud elszakasztani engem a Te szerelmedtől, mely van az én Uramban, Jézus Krisztusban. (Ef. 3,17–18. Róm. 8,31. 38–39.)

TARTALOMJEGYZÉK
KEDVELTJÉVÉ VÁLASZTOTT AZ ÚR!

Az Úr velem van, és kiterjeszti reám az Ő kegyelmességét, és kedvessé tesz engem minden ember előtt. (1Móz. 39,21.)

 

Ezért semmi gondom nincs azokra, amelyek a kezem alatt vannak, mivelhogy az Úr van velem, és valamit cselekszem, az Úr áldottá teszi azt. (1Móz. 39,23.)

 

Így szól hozzám az Úr: Megteszem, amit kívánsz, mert kedvet találtál a szemeim előtt, és név szerint ismerlek téged. (2Móz. 33,17.)

 

Kedvel engem az Úr, szeret engem, és az én magomat: minket választott ki minden nép közül, amint e mai napon is látszik. (5Móz. 10,15.)

 

Az Úrnak kedveltje vagyok! Bátorságban lakozom az Úr mellett, fedez engem az Úr minden időben, és az Ő vállai között lakom. (5Móz. 33,12.)

 

Az Úrnak jókedvével bővölködöm, és áldásával vagyok teljes! Birtokba veszem a tengert és a délt, mert az Úr nekem adta azt örökségül. (5Móz. 33,23.)

 

Legyen az Úr, az én Istenem áldott, aki kedvel engem. Jézus királyi trónjára ültetett, mert szeret engem az Úr mindörökké, és királlyá tett engem. (1Kir. 10,9. Ef. 2,6. Jel. 1,6.)

 

Életet és kegyelmet szereztél számomra, és a Te gondviselésed őrzi az én szellememet. (Jób 10,12.)

 

Tudja meg az egész világ, hogy kedveltjévé választott az Úr; meghallja az Úr, ha Hozzá kiáltok! (Zsolt. 4,3.)

 

A Te jobbod, a Te karod és a Te orcád világossága szabadít meg, mert kedvelsz engem. (Zsolt. 44,3.)

 

Abból tudom meg Uram, hogy kedvelsz engem, ha ellenségem nem diadalmaskodik felettem. Engem pedig feddhetetlenségemben támogatsz, és színed elé állítasz mindörökké. (Zsolt. 41,11–12.)

 

Megszabadulok, mert az Úr kedveltje vagyok, az Úr segít engem jobbjával és meghallgat engem! (Zsolt. 60,5.)

 

Így szólsz Uram a Te kegyeltednek: Segítséget adtam a vitéznek, felmagasztaltam választottamat. (Zsolt. 89,19.)

 

Szeretem az Urat, gyűlölöm a gonoszt! Megőrzi az Úr az én életemet, mert az Ő kegyeltje vagyok; a gonoszok kezéből megszabadít engem. (Zsolt. 97,10.)

 

Papjaid megigazultságba öltözködnek, kegyeltjeid pedig örvendeznek! (Zsolt. 132,9.)

 

Papjaidat felruházod üdvösséggel, és vígan örvendeznek kegyeltjeid. (Zsolt. 132,16.)

 

Dicsér Téged, Uram minden teremtményed és áldanak Téged a Te kegyeltjeid. (Zsolt. 145,10.)

 

Kedvességet és jó értelmet nyerek Istennek és embernek szemei előtt. (Péld. 3,4.)

 

Az Úr tulajdona vagyok és kedvez nekem az Úr, amint mindenki kedvez a maga fiának, aki szolgálja őt. (Mal. 3,17.)

 

Megszabadít engem az Úr minden nyomorúságból, és kedvességet és bölcsességet ad nekem minden ember előtt. (Csel. 7,10.)

TARTALOMJEGYZÉK
IMA DIÁKOKNAK

Atyám, köszönöm Neked, hogy munkálod bennem mind az akarást, mind a cselekvést a Te jókedvedből. (Fil. 2,13.)

 

Jézus nevében köszönöm Neked, hogy beteljesítesz a Te akaratod megismerésével, minden szellemi bölcsességben és megértésben. Az Úrhoz méltón járok, teljes tetszésedre, minden jó cselekedettel gyümölcsöt termek, és növekedem a Te megismerésedben. Minden erővel meg vagyok erősítve a Te dicsőséged hatalma szerint minden kitartásra és hosszútűrésre örömmel. (Kol. 1,9–11.)

 

Szót fogadok a szüleimnek, és tisztelem őket; mert ez az igaz. (Ef. 6,1–3.)

 

Isten gyújtott világosságot az én szívemben, hogy megismerjem Isten dicsőségét, mely ragyog a Jézus Krisztus arcán. (2Kor. 4,6.)

 

És az Isten adott nekem bölcsességet és igen nagy értelmet és mély szívet, mint a föveny, mely a tenger partján van. (1Kir. 4,29.)

 

Az én alkalmatos voltom az Istentől van, ezért alkalmas vagyok arra, hogy megálljak a király palotájában. Igyekezem az Ő ereje szerint, mely énbennem hatalmasan munkálkodik. Ezért bennem semmi fogyatkozás nincsen, hanem ábrázatra nézve szép, minden bölcsességre eszes vagyok, ismeretekkel bírok, és értek a tudományokhoz. És adott az Isten nekem tudományt, minden írásban való értelmet és bölcsességet. És minden bölcs és értelmes dologban, amely felől kérdeznek, Isten kegyelméből tízszerte okosabbnak találtatom mindazoknál, akik az egész országban vannak. (2Kor. 3,5. Kol. 1,29. Dán. 1,4. 17. 20.)

 

Megtalálom és betöltöm azt a helyet Krisztusban, amelyre Isten teremtett és elhívott, mert a Szent Szellem vezet engem és megsegít. Mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. (Fil. 4,13.)

 

Az én Istenem Ura mindeneknek, aki kegyelemben gazdag mindenkihez, aki Őt segítségül hívja. Én segítségül hívom az Ő nevét, ezért nem szégyenülök meg. (Róm. 10,11–13.)

 

Én a Krisztus Jézusban vagyok, aki bölcsességül lett nekem Istentől, és megigazulásul, szentségül és váltságul. Ezért Krisztus értelme van bennem. (1Kor. 1,30. 2,16.)

 

Nekem kenetem van a Szenttől, és mindent tudok. (1Ján. 2,20.)

 

Növekedem és erősödöm szellemben, teljesedve bölcsességgel; és az Istennek kegyelme van énrajtam. (Luk. 2,40.)

 

Gyarapodom bölcsességben és testem állapotában, és az Isten és emberek előtt való kedvességben. (Luk. 2,52.)

 

Isten országa bennem van, mely megigazultság, békesség és öröm a Szent Szellem által. (Luk. 17,21. Róm. 14,17.)

 

Hála pedig az Istennek, aki mindenkor diadalra vezet engem a Krisztusban, és az Ő ismeretének illatát minden helyen megjelenti általam, mert Krisztus jó illata vagyok Istennek. (2Kor. 2,14–15.)

 

Az én Istenem mindeneknek Atyja, aki mindeneknek felette van. A bennem munkálkodó erő szerint véghetetlen bőséggel mindent megcselekedhet, feljebb hogynem mint kérném vagy elgondolnám. Néki legyen dicsőség a Gyülekezetben a Krisztus Jézusban, nemzetségről nemzetségre, örökkön örökké. (Ef. 4,6. 3,20–21.) Ámen.

TARTALOMJEGYZÉK
IMA ANYAGI ÁLDÁSÉRT

Atyám, a Te Fiadnak, Jézusnak szent nevében megvallom a Te Igédet a mai napon. Ahogy ezt megteszem, kimondom a számmal és hiszem a szívemben, hogy a Te Igéd nem tér Hozzád üresen, hanem megcselekszi azt, amiért küldted. (Ésa. 55,11.)

 

Ezért én hiszem, hogy minden szükségemet betöltöd a Te gazdagságod szerint dicsőségesen a Krisztus Jézusban, a Filippi 4,19 igevers szerint, Jézus nevében. Hiszem, hogy mivel én is adtam a szükséges időben, nekem is adatik; jó mértéket,megnyomottat és megrázottat, színig teltet adnak az emberek az én ölembe. Mert azzal a mértékkel mérnek nekem, amellyel én mértem. (Luk. 6,38.)

 

Atyám, megvallom az Igéd szerint, a Márk 10,2930 igevers alapján százannyit kapok vissza ebben az időben, a jövendő világon pedig örök életet.

 

Atyám, Te megszabadítottál a sötétség hatalmából, és általvittél a Te szerelmes Fiadnak királyságába. (Kol. 1,13.)

 

Atyám, hiszem, hogy elfoglaltam a helyem Nálad, mint a Te gyermeked, Te az én Atyám, én pedig a Te fiad lettem. (2Kor. 6,18.) Ezért, mint szeretett fiadnak, gondomat viseled, képessé teszel arra a Te Szellemed által, hogy a Te szeretetedben, bölcsességedben és áldásodban járjak.

 

Mennyei Atyám, Jézus nevében kiküldöm a szolgáló szellemeket, az angyalaidat, akiket megbíztál és a szolgálatomra adtál, hogy meghozzák a számomra szükséges anyagiakat. (Zsid. 1,14.)

 

Atyám, megvallom, hogy igen biztos és értékes segítség vagy a bajban. Erőd és hatalmad magasan felülmúlja mindazt, mint amire szükségem van. (Zsolt. 46,1.)

 

Atyám, a Te mindenható kegyelmed és gazdagságod által megáldasz engem mindenben, minden földi szükségemben. Amire szükségem van, megadod nekem bőségesen bármilyen körülmények között is, így nem szenvedek hiányt semmiben. Köszönöm Neked Atyám, Jézus nevében.

 

Drága mennyei Atyám, Te hatalmas vagy arra, hogy rám áraszd minden kegyelmedet; hogy mindenben, mindenkor teljes elégségben legyek, minden jótéteményre bőségben legyek. (2Kor. 9,8.) Ámen.

TARTALOMJEGYZÉK
IMA A TIZED FELETT

Drága Jézusom, Te vagy az igazság és békesség Királya, a felséges Isten Fia, Főpap vagy Te mindörökké. Nem a törvény szerint, nem parancsolat által, hanem örvendezve, hálám jeléül hozom Eléd minden jövedelmem zsengéjét. Te, aki bizonyság szerint élsz, fogadd tőlem e tizedet szívem teljességéből. (Zsid. 7,8. Péld. 3,9.)

 

Most, hogy Eléd hozom jövedelmem zsengéjét, elismerem, hogy mindenem Tőled van, Tőled kaptam, Te áldottál meg mindazzal, amim van. Mert Tőled van minden, és amiket a Te kezedből vettem, azokat adom most Néked. (1Krón. 29,14.)

 

Uram, Istenem! Mindez a gazdagság, amit Eléd hozok, hogy Néked adjam a Te királyságod építésére, a Te kezedből való és mind a Tiéd. (1Krón. 29,16.)

 

Mindezt tiszta szívemből, nagy jókedvvel adom Neked. Nagy örömmel, szabad akaratom szerint adom Neked Uram. Tartsd meg mindörökké ezt az érzést a szívemben, és irányítsd az én szívemet Tefeléd. (1Krón. 29,17–18.)

 

Uram, tisztesség és fenség van Előtted; erő és ékesség a Te szentélyedben. Dicsőséget és tisztességet adok Neked. Uram, dicsőséget adok nevednek; ajándékot hozok Eléd, és így jövök be tornácaidba. Meghajlok Előtted, Uram, szent ékességben. (Zsolt. 96,6–9.)

 

A Te Igéd szerint: A földnek minden tizede, a föld vetéséből, a fa gyümölcséből az Úré; szentség az az Úrnak. (3Móz. 27,30.)

 

Uram, megvallom, hogy bementem arra a földre, amelyet Te adtál nekem örökségül. (5Móz. 26,1.)

 

Jövedelmem zsengéjét Eléd hozva Uram, vallást teszek Előtted, Uram és Istenem, hogy bejöttem a földre, amely felől megesküdtél Uram, az én atyáimnak, hogy nekünk adod azt. (5Móz. 26,3.)

 

Elveszett voltam, de Te Uram, megváltottál, nagy és erős néppé tettél engem. (5Móz. 26,5.)

 

Mert kiáltottam az Úrhoz, az én atyáim Istenéhez, és meghallgatta az Úr az én szómat, és megtekintette az én szorongattatásomat. (5Móz. 26,7.)

 

És kihozott engem az Úr erős kézzel, kinyújtott karral, és behozott engem e helyre, és adta nekem ezt a földet, a tejjel és mézzel folyó földet. (5Móz. 26,8–9.)

 

Imádkozom Uram, Istenem Előtted, és hálát adok, hogy örömet találok mindabban a jóban, amelyet nekem és a házam népének adtál. (5Móz. 26,11.)

 

Uram, tekints alá a Te szentségednek lakóhelyéből a mennyekből, és áldd meg a Te népedet, és a földet, amelyet nekünk adtál, amint megesküdtél. (5Móz. 26,15.)

 

Uram, Te Istenem vagy nekem, a Te útjaidon járok, megtartom a Te rendeléseidet, parancsolataidat és végzéseidet, és engedelmes vagyok a Te szavadnak. Uram, a Te tulajdon néped vagyok, minden parancsolatodat megtartom. Te feljebbvalóvá teszel engem minden nemzetnél, amelyeket teremtettél, feljebbvaló leszek dicséretben, névben és dicsőségben. Szent népe vagyok az Úrnak, az én Istenemnek, amint megmondotta. (5Móz. 26,17–19.)

 

Uram, a Te Igéd szerint, beviszem a tizedet a Te házadba, mert azt mondtad: „Ezzel próbáljatok meg engem, ha nem nyitom meg néktek az egek csatornáit, és ha nem árasztok reátok áldást bőségesen. És megdorgálom érettetek a kártevőt, és nem veszti el földetek gyümölcsét, és nem lesz a szőlőtök meddő a mezőn. És boldognak mondanak titeket mind a nemzetek; mert kívánatos földdé lesztek ti.” (Mal. 3,10–12.)

 

Uram, a Te tulajdonod vagyok, és Te kedvezel nekem, amint mindenki kedvez a maga fiának, aki szolgálja őt. És meglátom, hogy különbség van az igaz és a gonosz között, az Isten szolgája között és aközött, aki nem szolgálja Őt. (Mal. 3,17–18.)

TARTALOMJEGYZÉK
IMA MUNKALEHETŐSÉGÉRT

Atyám, Jézus nevében hiszem, megvallom és eszedbe juttatom a Te Igédet,mert tudom, hogy gondod van a Te Igédre, hogy beteljesítsd azt. Éberen őrködsz az Igéd felett, hogy beteljesítsd azt. (Ésa. 43,26. Jer. 1,12.)

 

A Te Igéd, amely szádból kimegy, nem tér Hozzád üresen, hanem megcselekszi, amit akarsz, áldott lesz és megtermi gyümölcsét ott, ahová küldted. (Ésa. 55,11.)

 

Megigazulás által vagyok erős, nem gondolok a nyomorral, mert nincsen mit félnem, és a rettegéssel, mert nem közelít hozzám. Te termővé, gyümölcsözővé teszed kezem minden munkáját, magot ádsz a magvetőnek és kenyeret az éhezőnek. (Ésa. 54,14. 55,10.)

 

Atyám, Te vagy az irgalmasságnak Atyja és minden vigasztalásnak Istene. Te megvigasztalsz engem minden nyomorúságomban. (2Kor. 1,3–4.)

 

Te vagy a jólét és bátorítás forrása. Ezért én bátor vagyok, megállok a hitben, és erős vagyok a Te erődben. (1Kor. 16,13.)

 

Azért én bátor vagyok, kezeimet le nem eresztem, mert az én munkámnak jutalma van. (2Krón. 15,7.)

 

Mivel munkálkodom, a jutalom nem tulajdoníttatik nekem kegyelemből, hanem tartozás szerint. (Róm. 4,4.)

 

És becsületbeli dolognak tartom, hogy csendes életet éljek, saját dolgaimat ellátom, és tulajdon kezeimmel munkálkodom, amiként az Úr rendelte nekem. A kívülvalók iránt tisztességem van, semmiben sincs szükségem és nem szorulok senkire. Ahogy az Úr rendelte, csendesen munkálkodom és a magam kenyerét eszem. Megtanulom, hogy jó cselekedetekben járjak, és ne legyek gyümölcstelen. (1Thess. 4,11–12. 2Thess. 3,12. Tit. 3,14.)

 

Te tudod az én dolgaimat, és adtál előmbe egy nyitott ajtót, amelyet senki be nem zárhat, mivel megtartottam a Te beszéded és nem tagadtam meg a Te neved. (Jel. 3,8.)

 

Semmi felől nem aggódom, hanem imádságomban és könyörgésemben minden alkalommal hálaadással tárom fel kívánságaimat az Isten előtt. És az Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, megőrzi szívemet és gondolataimat a Krisztus Jézusban. Az én Istenem pedig betölti minden szükségemet az Ő gazdagsága szerint dicsőségesen a Krisztus Jézusban. (Fil. 4,6–7. 19.)

 

És reám szállanak mindez áldások, és megteljesednek rajtam, mert hallgatok az Úrnak, az én Istenemnek szavára. Áldott vagyok a városban, és áldott vagyok a mezőben. Áldott az én méhemnek gyümölcse és az én földemnek gyümölcse. Áldott vagyok bejöttömben, és áldott vagyok kimentemben. Áldást parancsol mellém az Úr mindenben, amire ráteszem kezemet; és megáld engem azon a földön, amelyet az Úr, az én Istenem ád nékem. És bővölködővé tesz engem az Úr minden jóban, megnyitja nékem az Úr az Ő drága kincsesházát, az eget, hogy esőt adjon az én földemnek alkalmas időben, és megáldja kezemnek minden munkáját. (5Móz. 28,2–4. 6. 8. 11–12.)

 

Uram! Te az életet és a halált, az áldást és az átkot adtad előmbe, és így szóltál: Válaszd az életet, hogy élhess mind te, mind a te magod! Én az életet választottam, hogy élhessek mind én, mind az én magom. (5Móz. 30,19.)

 

Az én Istenem adott nekem gazdagságot és kincseket, és megengedte, hogy egyek abból és részemet elvegyem, és örvendezzek az én munkámnak, mert az én szívem örömét az Isten kedveli. (Préd. 5,19–20.) Ámen!

TARTALOMJEGYZÉK
IMA AZ EVANGELIZÁCIÓS ÉS ISTENTISZTELETI ALKALMAKÉRT

Mennyei Atyám, Jézus nevében megvallom, hogy a Te Igédet bátran és hűen hirdetik az … (neve) alkalom során. Azok, akik hallják a Te Igédet, nem tudnak evilági okoskodással ellenállni a Szent Szellem bölcsességének és ihletésének, hanem megnyitják a szívüket a Te szolgálóidnak igehirdetésére, és lesz fülük a hallásra. (Ef. 6,19. Cs e l. 6,10.)

 

Imádkozom Atyám Jézus nevében … (neve) alkalom résztvevőiért, hogy megnyissad szemeiket, a sötétségből a világosságra, a sátánnak hatalmából Hozzád térjenek, hogy bűneiknek eltörlését és a megszenteltek között osztályrészt nyerjenek a Jézus Krisztusban való hit által. (Cs e l. 26,18.)

 

Megvallom,hogy amint a Te Igéd hirdettetik, a Szent Szellem csodálatos kenete leszáll a hallgatóságra, és megnyitja a füleiket, hogy halljanak, és szemeiket, hogy lássanak, hogy megértést kapjanak, és el ne vesszenek, hanem üdvözüljenek. (Ef. 1,18. Cs e l. 28,27.)

 

Hiszem, hogy nem lesznek képesek ellenállni a Szent Szellem vonzásának és bűnbánatra indulnak a Te kegyelmed, jóságod és szereteted által. (Cs e l. 6,10.)

 

Megvallom, hogy azok, akik soha nem hallottak Jézusról, megértést fognak kapni a szívükben. Felocsúdnak az ördög kelepcéjéből és kikerülnek az ördög hatalmából, a kígyó fogságából, aki eddig fogva tartotta őket. (Róm. 15,21. 2Tim. 2,26.) Az isteni kegyelem által megnyitják szívüket, és Jézust életük Urává és Megváltójává fogadják mindannyian.(Csel. 16,31.)

 

Felajánlom, a kezedbe helyezem és Rád bízom ezt az alkalmat. Kérlek, vedd védelmedbe és gondviselésed alá azokat, akik prédikálni fognak. A Szent Szellem azon órában megtanítja őket, mit kell mondaniuk. (Luk. 12,12.)

 

Megkérlek, mint az aratás Urát, küldj tökéletes munkásokat, hogy az újjászületett gyermekeidet a tiszta, hamisítatlan Igével táplálják,hogy azon növekedjenek.(Mát. 9,38. 1Pé t. 2,2.)

 

Add, hogy a világ számára is adjon üzenetet ez az alkalom, eljusson az ő szívükhöz is a végtelen irgalmad, kegyelmed és szereteted. (Csel. 6,10.)

 

Atyám, tudom, hogy a Te Igéd felépíti az emberek újjászületett szívét, és tudom, hogy a Te Igéd által világosságot és megértést kapnak arról, hogy ők a Te gyermekeid és örököseid, és Jézusnak örököstársai. (Róm. 8,17. Csel. 20,32. Gal. 4,7.)

 

Hiszem mennyei Atyám, hogy ahogy a Te Igéd hirdettetik, a Te drága szent keneted leszáll az igehirdetőre, és…(neve) teljesen a Szent Szellemed vezetése alatt lesz. Az élő és erővel teljes Ige az igehirdetés során működésbe lép, és élesebb lesz minden kétélű fegyvernél a Szent Szellem ereje által. (Zs id. 4,12.)

 

Te vagy az, aki megnyitod a vakok szemeit, felegyenesíted a meggörnyedteket és szereted az igazakat. (Zs olt. 146,8.)

 

Uram, Te vagy az Isten, aki teremtetted a mennyet és a földet, a tengert és minden azokban levő dolgot. Hatalmad által add a Te szolgáidnak, hogy teljes bátorsággal szólják a Te beszédedet, a Te kezedet nyújtsd ki gyógyításra; és add, hogy jelek és csodák történjenek a Te szent Fiadnak, Jézusnak neve által. (Cs e l. 4,24. 29–30.)

 

Hiszem, hogy valamennyi hívő minden szüksége betöltetik, legyen az szellemi, lelki, fizikai vagy anyagi jellegű. Atyám, kérlek Téged Jézus nevében, töltsd ki a jelenlévők és a Téged keresők szívét a megváltásoddal, a szent Igéddel, a Szent Szellemeddel, a szereteteddel, a bölcsességeddel és igazságoddal. (Cs e l. 20,32.)

 

Adj az emberek szívébe kinyilatkoztatott tudást a Jézus nevében adatott hatalomról, hogy megismerjék a Te Fiadnak, Jézusnak szent nevét. (Fil. 2,10.)

 

Köszönetet mondok Neked mennyei Atyám és dicsőítelek Téged, hogy a hitben elmondott imámat meghallgatod, és az valósággá válik. Könyörgésem szavai, amelyeket Jézus nevében tettem meg Előtted Atyám, maradjanak meg a Te közelségedben éjjel és nappal, hogy akikért imádkozni fognak ezen az alkalmon, a szükség napjaiban velük légy, megsegítsd és kivezesd őket a bajból.

 

Hiszem, hogy a föld minden embere megismeri, hogy csak Te vagy az Úr, Te vagy az egyetlen Isten és Rajtad kívül nincs más. (1Kir. 8,60.) Ámen.

TARTALOMJEGYZÉK